Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу “Лебединська рибоводно-меліоративна станція”
Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу “Сумського обласного державного виробничого сільськогосподарського рибоводного підприємства”
Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Рибне господарство “Галицький”
Державне підприємство “Центр Аквакультури”
Державне підприємство “Регіональний дослідно-експериментальний комплекс”
Державне підприємство “Експериментальний кефалевий риборозплідник”
Державне підприємство “Український державний інститут по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості “Укррибпроект”
Червонооскільське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство
Державне підприємство “Науковий селекційно-генетичний центр рибництва”
Державне підприємство “Сервіс”
Державне підприємство “АКВАРЕСУРСИ”
Державне підприємство “Селекційно-генетичний центр по рибництву “Поділля”
Державне підприємство “Миколаївське морське агентство”
Державне підприємство “Рибогосподарський експедиційний центр”
Державне підприємство “Дністровський риборозплідник”